KULLANIM KOŞULLARI

1. YASAL UYARI
İşbu Kullanım Koşulları (bundan böyle “Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır”) Mapiki alan adlı internet sitesinin (Mapiki isimli internet sitesi bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) kullanımı ve Portal’ın işleyişi için geçerli olan tüm yasal kural, hak ve yükümlülükleri tanımlamaktadır. Portal’ı kullanmak için lütfen Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz.

Mapiki internet sitesini ziyaret ederek ve/veya Madde 3’te tanımlanmış şekilde Üye olarak, işbu Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşulları’nda belirtilen ve Portal’da halihazırda bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Portal’da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve def’i ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Bu Kullanım Koşulları’nı kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Portal’ı kullanmaktan vazgeçiniz ve Portal kullanımını durdurunuz.

2. GENEL OLARAK
2.1. Mapiki, kişi ve kurumlar için, satılık / kiralık yeni ve ikinci el gayrimenkul ilanlarının kullanıcı tercihleri göz önünde bulundurularak sunulduğu bir ticaret platformudur.
2.2 İşbu Portal’ın sahibi Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Depo Yolu Sok. One Block Plaza No: 16 İç Kapı No: 1-2-3 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Mapiki Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca “Mapiki” olarak anılacaktır)’dir. Portal’da sunulan ve işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen Hizmetler Mapiki tarafından sağlanmaktadır.
2.3 Kullanıcılar, Mapiki ile [e-posta adresi] yoluyla iletişime geçebilir ya da bir üst maddede belirtilen adrese posta gönderisi yapabilir.
2.4 Portal’daki Madde 3’te tanımlanmış İçerik’i görüntülemek için Üye olma şartı mevcut değildir. Ancak, Üye Hizmeti olarak nitelendirilen hizmetlerden yararlanmak için Üye olma şartı mevcuttur.
2.5 Mapiki, işbu Kullanım Koşulları’nı, Portal’da yer alan her tür bilgi ve İçerik’i, Kullanıcı’ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Mapiki’de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Portal hizmetlerinden Üye olarak ya da Üye olmaksızın yararlanan veya herhangi bir şekilde Portal’a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi işbu Kullanım Koşulları’nı ve Mapiki tarafından işbu Kullanım Koşulları’nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları, Mapiki internet sitesi üzerinden yayınlanarak; Portal’ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.
3. TANIMLAR
Güven Damgası: 06/06/2017 tarih ve 30088 sayılı Resmî Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuatta öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret.
İçerik: Portal’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazılı ve işitsel imgeler.
İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler.
Kullanıcı: Portal’a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
Mapiki Arayüzü: Mapiki ve Üye’ler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcı’lar tarafından görüntülenebilmesi ve Mapiki Veritabanı’nında sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcı’lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Mapiki’e ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
Mapiki Hizmetleri (“Hizmet”): Portal içerisinde Kullanıcı’nın işbu Kullanım Koşulları ile de belirtilen iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Mapiki tarafından sunulan uygulamalardır. Mapiki, Portal içerisinde sunulan Hizmet’lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcı’nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Portal’dan Kullanıcı’ya duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar Portal’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Mapiki Üyelik Özel Hizmetleri (“Üye Hizmeti”): Portal içerisinde yalnızca Üye olarak kullanılabilen [Örnekler] uygulamalardır. Mapiki, Portal içerisinde sunulan Üye Hizmeti’nde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üye’nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Portal’dan Üye’ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar Portal’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer
Mapiki Veritabanı: Portal dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği, kullanım ve erişim hakları münhasıran Mapiki’ye ve Mapiki tarafından izin verilen kişilere ait olan veri tabanıdır.
Portal: Mapiki’ye ait olan, Mapiki’nin Hizmet’lerini sunduğu Mapiki alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
Üye: Portal’a üye olan ve Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı.
Yer Sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler.
Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi: Yer sağlayıcı olarak faaliyette bulunabilmek için Kurum tarafından verilen 5651 sayılı Kanun kapsamındaki yetkilendirmeyi içeren belge.
4. MAPİKİ HİZMETLERİ
4.1. Mapiki, Üyeler tarafından Mapiki Veritabanı’na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle Mapiki Veritabanı üzerinden Kullanıcı’lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
4.2. Mapiki, Portal içerisinde Kullanıcı’ların, Üye ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
4.3. Mapiki, Portal dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
4.4.Portal’da yayınlayacak ilanlarda, ilgili gayrimenkul bilgileri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde yer almaktadır ve bununla sınırlı olmaksızın bağımsız bölümlerin brüt ve net alanlarını ayrı ayrı belirtilmektedir.
4.5. Mapiki, Portal dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile Portal dahilinde erişilen İçerik’leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Mapiki, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler saklıdır.
5. MAPİKİ ÜYELİK ÖZEL HİZMETLERİ
5.1. [Üyelik Özel Hizmetleri’ne ilişkin detaylar bu maddede belirtilecektir.]
6. MAPİKİ PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
6.1.Kullanıcı’lar hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili Mapiki’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını her Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
6.2. 23 Mayıs 2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 sayılı Kanun”) uyarınca Mapiki, Yer Sağlayıcı’dır ve Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi’ne sahiptir. 5651 sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcı’lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcı’ların Portal üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
6.3.Portal, Üye’ler tarafından Mapiki Veritabanı’na yüklenen İçerik’lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Üye’ler yükledikleri içerikler bakımından 5651 sayılı Kanun kapsamında İçerik Sağlayıcı olarak sorumludur. Mapiki, Yer Sağlayıcı olarak Kullanıcı’lar tarafından görüntülenen ilan ve İçerik’lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve İçerik’ler dolayısıyla Mapiki’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü Mapiki’nin hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını Kullanıcı’lar kabul ve beyan etmektedir.
6.4.Kullanıcı, Portal dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
6.5.Kullanıcı’lar Portal dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Mapiki’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
6.6.Kullanıcı’lar, Portal dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye veya Mapiki’nin amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri, ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
6.7. Mapiki, Kullanıcı bilgilerinden kişisel veri niteliğinde olanları 6698 sayılı Kanun’a, bu koşulların ekinde yer alan aydınlatma metnine ve çerez politikasına uygun olarak işleyebilecektir. Mapiki, Kullanıcı bilgilerinden kişisel veri niteliğinde olmayanları kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir.
6.8.Portal üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Mapiki’nin Kullanım Koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Mapiki’nin her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
6.9. Mapiki, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve Madde 3’te tanımlanmış Mapiki Arayüzü’nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Mapiki üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Mapiki tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Mapiki’nin talep, dava ve takip hakları saklıdır.
6.10.Portal’ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik (reverse engineering) yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API (application programming interface) protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, Portal’ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Site’ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar Mapiki’nin takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi Mapiki, gerekli gördüğü hallerde ancak kullanıcının kullanıcı adı ve parolası ile üye girişi yapmasından sonra Portal’ın kullanımına izin verilebilir. Site’nin ve Portal’daki içeriğin Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Mapiki’nin her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; Mapiki, Kullanıcı’yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
6.11. Üye, Site’den faydalanmak amacıyla oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisinin güvenliğinden ve gizliliğinden sadece kendisinin sorumlu olduğunu, kullanıcı adı ve şifreyi gizli tutacağını, üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını, kullandırmayacağını ve ele geçirilmesini önlemek için gerekli tüm tedbiri alacağını ve kullanıcı adı ve şifreyle ilgili olarak Mapiki’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Mapiki’nin Üye’nin işbu maddeye aykırı hareket ettiğini tespit etmesi halinde, Üye’nin hesabını dondurma ve iptal etme hakkı saklıdır.
6.12. Portal’da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan Mapiki’nin sorumlu tutulamayacağını Kullanıcı kabul ve taahhüt etmektedir.
6.13. Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca Güven Damgası Sağlayıcısı tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
7.1 Kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Portal dahilinde Mapiki tarafından sağlanan bilgiler ve sınırlı olmamak kaydıyla Mapiki Veritabanı, Mapiki Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu gibi tüm eser niteliğindeki bileşenler üzerindeki ticari haklar ve fikri mülkiyet hakları (hepsi birlikte “Mapiki Fikri Mülkiyet Hakları” olarak anılacaktır) Mapiki’ye aittir.
7.2. Bu koşullarda yer alan hiçbir düzenleme Üye ya da Kullanıcı’lara veya üçüncü kişilere Mapiki Fikri Mülkiyet Hakları’nın ya da bunların kullanımının veya bunlarla bağlantılı diğer menfaatlerin devredildiği şeklinde yorumlanamaz.
7.3. Üye ve Kullanıcı’lar, bu koşullarda aksi açıkça belirtilmedikçe Mapiki hizmetlerini, Mapiki bilgilerini ve Mapiki’nin telif hakları korumalarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Mapiki’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.
7.4. Üye ve Kullanıcı’lar Portal’a yükledikleri içeriklerin, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve böyle bir ihlalin tespiti durumunda bütün sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler.
7.5. Üye ve Kullanıcı’ların Portal’a yükledikleri eserlerin fikri mülkiyet hakları kendilerine aittir. Ancak işbu Kullanım Koşulları ile Üye ve Kullanıcı’lar, siteye yükledikleri eserlerin işleme, çoğaltma, yayma, umuma iletim haklarının kullanımı için Mapiki’ye münhasır olmayan, süresiz, ücretsiz, devredilebilir, geri alınamaz ve alt lisansa konu edilebilecek uluslararası bir lisans verdiklerini beyan ve taahhüt ederler. İlgili İçerik’in Üye ve Kullanıcı’lar tarafından Portal’dan kaldırılması, Mapiki’nin bu düzenleme uyarınca edindiği haklara halel getirmez.
7.6. Mapiki, Üye ve Kullanıcı’lar tarafından Portal’a yüklenen, kişisel veri niteliği taşımayan ve fikri mülkiyet hukuku uyarınca korunmayan tüm İçerik’i serbestçe kullanma hakkına sahiptir.
7.7. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Mapiki tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde Mapiki, Mapiki hizmetleri, Mapiki bilgileri, Mapiki Fikri Mülkiyet Hakları, Mapiki ticari markaları, Mapiki ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
7.8. Mapiki, hukuka, ahlaka, kamu düzenine, işbu Kullanım Koşulları’na veya şirket politikasına aykırı olduğunu tespit ettiği İçerik’leri, ilgili Üye ve Kullanıcı’lara bildirmeksizin Portal’dan kaldırma hakkına sahiptir.
8. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
8.1. Mapiki, işbu Kullanım Koşulları’nda herhangi bir zamanda değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, açıkça başka bir tarih belirtilmedikçe Portal’da yayımlandığı tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girer ve Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Kullanıcı, Portal’a her girişinde değiştirilmiş, ayarlanmış ya da güncellenmiş maddeleri kabul etmiş sayılmaktadır. Bu sebeple Kullanıcı, rahat ve hızlı erişim için ilgili web sayfasını tarayıcındaki favorilere ekleyebilir.
8.2. İşbu Kullanım Koşulları’nda yapılan değişiklikler Üye’lerin Portal’a kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecek bir e-posta ile Üye’lere bildirilir. Yapılan değişiklik sonrasında Üye olarak Portal’ı kullanmaya devam eden Üye’ler, değiştirilmiş Kullanım Koşulları’nı da kabul etmiş sayılmaktadır.

9. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde Mapiki’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Mapiki’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.
10. UYGULANACAK HUKUK
İşbu Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır.
11. YÜRÜRLÜK ve KABUL
İşbu Kullanım Koşulları Mapiki tarafından Portal’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı’lar işbu Kullanım Koşulları’nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Portal’ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.